MESLEK EDİNDİRME

İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon

İşletmelerde yönetim ve organizasyon programının temel amacı, gerek özel teşebbüsler gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında, çağdaş işletmeciliğin gerçekleştirilmesi için nitelikli eleman yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibi olacak, bu bilgiyi yorumlama ve gerekli analizleri yaparak işletmenin daha üstün performans göstermesine katkıda bulunacak niteliklere sahip olurlar. Ülkemizde son yıllarda çağdaşlaşma konusunda atılan emin adımlar doğrultusunda, çalışanlara düşen görev de artmıştır. Bu nedenle kuruluşlar profesyonel kişileri kadrosunda çalıştırmak istemektedir. Bu noktada işin eğitimini almış kişiler ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle işletmelerde yönetim ve organizasyon programından istifade edip, dilediğiniz kariyere ulaşmanız çok da zor olamayacaktır.

 

İşletmelerde yönetim ve organizasyon programına katılanlar;

Yönetim ve Organizasyon alanına ilişkin temel bilgileri edinir.

İşletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edebilir. 

İşletmelerin küresel pazarda karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri belirleyebilir ve analiz

edebilir. 

Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin kavram ve teorileri uygulayabilir.

Yönetim ve organizasyon alanına ilişkin sorunları kavrar ve çözüm önerileri geliştirir. 

Örgütsel  amaç ve hedeflere  ulaşabilmek için örgüt yapısının ne şekilde tasarlanması

gerektiğini anlar.

Çalışanları örgüt amaçları doğrultusunda yönetmeye yönelik bilgi ve becerisi gelişir. 

Müzakere sürecinde etkin olabilecek stratejileri değerlendirme ve kullanma becerisi

kazanır. 

İşletmelerde değişimi yönetebilir. 

Kişilerarası ve takım çalışması yetkinliklerini geliştirir. 

Yaşanan hızlı değişimin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin farkına varır.  

 

Kurs sonunda katılımcılara MEB onaylı sertifika verilmektedir.

 

DUYURULAR
Tümünü Göster

Ziya Gökalp Cad. Karanfil Sokak No:1 Nurettinbey İşhanı Kat 5 Kızılay / ANKARA   |   Tel : 0 312 433 00 40 - 433 47 40   |   Fax : 0 312 433 47 40